opec
31 شهریور 1401 - 15:50

فردا آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد

فرایند انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ که از ۲۷ شهریورماه آغاز شده، تا فردا جمعه اول مهرماه ادامه دارد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول از طریق سامانه آموزشیار، از ۲۷ شهریور آغاز شده و تا اول مهر ادامه دارد.

حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول نیز از ۲ مهر تا ۸ مهر انجام خواهد شد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیدانشگاه و كنكور

شناسه خبر: 752003